In2go

Leuven - Aarschot - Vilvoorde
01

Wie huis erft kan overheid voortaan waarde laten schatten

8 februari

Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters heeft aangekondigd dat mensen die een huis, appartement of bouwgrond erven, krijgen voortaan bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de mogelijkheid om voor de aangifte van de erfenis een schatting te vragen van het vastgoed.Wie vastgoed erft, moet bij de aangifte van die erfenis ook de waarde ervan aangeven. VLABEL gaat erfgenamen nu de mogelijkheid bieden om vooraf een schatting te vragen. De mogelijkheid wordt aangeboden voor overlijdens vanaf 1 april. De burger wordt echter tot niks verplicht. Hij kan er nog altijd voor kiezen om zijn vastgoed zelf te waarderen of om op eigen kosten een beroep te doen op een externe schatter.

02

Energiekosten bepalen meer en meer de woningprijs

18 januari

Het energieprestatiecertificaat (EPC-score) van een woning heeft een steeds grotere invloed op de verkoopprijs en de verkoopsnelheid. Enkele beglazing of de afwezigheid van dakisolatie doen de verkoopwaarde van een huis sterker dalen dan tien jaar geleden. EPC-scoreDe EPC-score beïnvloedt in grote mate de waarde van het huis.  Een woonhuis met een EPC tussen 100 en 199 is gemiddeld 10,9 procent meer waard dan exact hetzelfde huis met een EPC tussen 400 en 499. Ze worden ook gemiddeld 25 dagen sneller verkocht. Bij appartementen is de EPC minder doorslaggevend.

03

Dit verandert er in 2019!

14 januari

Vlaams WoninghuurdecreetOp 1 januari 2019 is het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet in werking getreden.  Vroegtijdige beëindigingVoor de huurder wordt het nu mogelijk om de huurovereenkomst van korte duur vroegtijdig te beëindigen, mits een opzegtermijn van drie maanden. De opzegvergoeding bedraagt anderhalve maand, een maand of een halve maand huur, naargelang de huurovereenkomst een einde neemt tijdens het eerste, tweede of derde jaar. Sanctie bij niet-registratie uitgebreidVoortaan zal de huurder de huurovereenkomst van korte duur kunnen beëindigen zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

04

Ook appartementbewoners kunnen straks zonnepanelen leggen

15 december

Als het van de regeringspartij N-VA afhangt, kunnen ook inwoners van flatgebouwen binnenkort op een eenvoudige manier profiteren van zonnepanelen op hun dak.In verstedelijkte gebieden, zoals Vlaams-Brabant of de rand rond Antwerpen, wordt fors minder zonne- en windenergie geproduceerd dan in de rest van Vlaanderen. Dat komt niet alleen door het verschil in open ruimte, waardoor er bijvoorbeeld minder windturbines staan. In verstedelijkt gebied staan ook meer appartementsgebouwen en voor de inwoners daarvan is het minder evident zonnepanelen te plaatsen. Zo is het niet mogelijk om de geproduceerde stroom van zonnepanelen op een appartementsgebouw te verdelen onder de bewoners van dat gebouw.

05

Vlaams Parlement keurt decretale basis voor gebouwenpas goed

7 december

Het Vlaams Parlement heeft op woensdag 21 november unaniem de decretale basis voor de invoering van een gebouwenpas goedgekeurd. Bedoeling is dat die gebouwenpas uitgroeit tot een soort ‘digitaal paspoort’ van alle woningen en gebouwen in Vlaanderen. De pas moet alle beschikbare data en attesten waarover de overheid beschikt bundelen. Wie een woning (ver)bouwt of (ver)koopt, moet zich vaak door een hele papierwinkel worstelen. Dat gaat van stedenbouwkundige uittreksels tot bodemattesten, energieprestatiecertificaten en informatie over de overstromingsgevoeligheid van een perceel.

06

Uw vastgoedmakelaar digitaliseert

7 december

Binnenkort krijgt u van uw vastgoedmakelaar niet alleen de sleutel van uw nieuwe woonst, maar geeft hij u ook een woningpas voor de toegang tot uw persoonlijk vastgoeddossier.De woningpas is een gratis digitaal paspoort waar de eigenaar voortaan in één oopopslag alle beschikbare info van z'n woning terug vindt (energie, isolatie, bodem, …).

07

Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten

23 januari

De hervorming van het verkooprecht (vroegere registratierecht) staat in de steigers. Het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) zullen verdwijnen en vervangen worden door een tarief van 7 procent voor alle gezinswoningen. Wie minder dan 200.000 euro betaalt (of 220.000 euro in de kernsteden en in de Vlaamse Rand) moet op de eerste 80.000 euro geen belasting betalen. Dat werd net voor Kerstmis aangekondigd, maar eigenlijk viel de eerste beslissing pas vorige week. Ondertussen zijn er voorlopige teksten beschikbaar. Voorlopig, omdat nog heel wat stappen moeten doorlopen worden, alvorens het nieuwe stelsel effectief van kracht wordt.

08

Landmeters-experten halen bakzeil: vastgoedexperten mogen voorafgaande schattingen uitvoeren

16 januari

De voorbije jaren is al heel wat gezegd en geschreven over de voorafgaande schattingen in het kader van nalatenschappen. Een nieuw decreet heeft in dit dossier een doorbraak gerealiseerd voor de vastgoedexperten. Ondanks verwoede pogingen door de landmeters-experten om hun monopolie te behouden, is er een einde gekomen aan de discriminatie tussen landmeters-experten en andere professionele schatters. Beginnen doen we met een korte terugblik. Begin 2015 uitte de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de intentie om deze schattingen door eigen ambtenaren te laten uitvoeren. De regelgeving in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) werd daarop voorzien.

09

Woning kopen wordt duurder voor veel grote gezinnen

4 januari

Veel kinderen hebben levert binnenkort geen belastingkorting meer op bij het kopen van een gezinswoning. Dat schrijft De Tijd. De Vlaamse regering bereikte in het kerstweekend een akkoord over de hervorming van de registratierechten, en daarin staat dat ouders met drie of meer kinderen evenveel registratierechten betalen als kinderloze of kleine gezinnen. In het akkoord over de hervorming, die volgende zomer zou moeten ingaan, zakt het standaardtarief van 10 naar 7 procent van de aankoopsom. Het gunstregime van 5 procent klein beschrijf op basis van het kadastraal inkomen van de woning wordt vervangen door een korting van 5.600 euro voor wie een woning koopt van maximaal 200.000 euro (220.

10

Goed nieuws voor samenwonenden die huis kopen

8 december

Goed nieuws voor jonge samenwonenden die eerst samen een huis of bouwgrond kopen en pas later beslissen om te trouwen. Zij zullen binnenkort honderden euro's kunnen besparen. Met dank aan de hervorming van het huwelijksvermogensrecht, die CD&V Kamerlid Sonja Becq samen met justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft uitgewerkt. Wanneer het parlement straks de wetsvoorstellen goedkeurt kunnen samenwonenden in de akte al laten opnemen dat het huis of de bouwgrond gemeenschappelijk bezit wordt wanneer er later een huwelijk volgt. Zo hoeven ze niet nog eens naar de notaris als ze beslissen om te huwen, waardoor ze voor honderden euro's aan registratierechten uitsparen.

11

"Stel de aankoop van een woning niet langer uit"

3 november

Wie voldoende geld heeft en toch van plan was een huis te kopen, stelt die aankoop best niet langer uit, zeggen verschillende vastgoedexperts en economen. Zowel de woningprijzen als de rente zitten in stijgende lijn.Volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, is de trendbreuk met de dalende rente al einde 2016 ingezet. "Maar een verdere toename van de rente staat in de sterren geschreven. Ik zou geen half jaar meer wachten."Woningprijzen stijgen dankzij goede conjunctuurOok Johan Van Gompel van KBC is diezelfde mening toegedaan.

12

Belg leent steeds meer voor woning

27 oktober

De Belg leent steeds meer voor de aankoop of bouw van een woning, zo blijkt uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) voor het derde kwartaal van 2017. Toch blijft de kredietverlening heel gezond, verzekert men bij de BVK. "Amper 1,1 procent van de leningen kent een achterstand." Het gemiddeld bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in het derde kwartaal gestegen naar 156.000 euro. Vorig jaar was dat 153.000 euro. Het gemiddeld krediet voor de bouw van een woning stijgt tot bijna 167.000 euro, tegen bijna 155.000 euro een jaar eerder. Ook voor renovaties wordt meer geleend: gemiddeld ruim 49.000 euro, tegen bijna 43.000 euro een jaar eerder.

13

Nieuw vrijstaand huis wordt steeds zeldzamer

24 oktober

Het aantal bouwaanvragen in Vlaanderen is in de eerste jaarhelft met een kwart gedaald. Een tijdelijke dip? Niet voor de nieuwbouw van huizen. Hebben we nog wel een baksteen in de maag? Als je kijkt naar de officiële cijfers van de bouwvergunningen in Vlaanderen, kan je daar wel eens aan twijfelen. In de eerste zes maanden van dit jaar werden er volgens de FOD Economie 10.308 bouwvergunningen voor residentiële gebouwen (flats en gezinswoningen) uitgereikt. Dat is een daling met liefst 25 procent. ‘Een tijdelijke dip’, nuanceert Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).

14

Nog nooit waren huizen in ons land zo duur en nog nooit werden er zoveel huizen gekocht

20 oktober

Een woonhuis in ons land kost vandaag gemiddeld 243.344 euro. Dat is 1,7 % duurder dan begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die de notarissen verzamelden. Nooit werd er in België in één trimester zoveel vastgoed verkocht. RecordprijzenDe prijzen van huizen en het aantal transacties van de laatste drie maanden in ons land slaan alle records. Maar tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn er grote verschillen. In Vlaanderen kost een woonhuis gemiddeld 270.389 euro. In Wallonië is dat 184.155 EUR. Brussel blijft het duurst. Daar kost een huis gemiddeld 441.865 euro. In de drie regio's zijn dat historische recordprijzen.

15

9 op 10 Vlamingen willen energiezuinig wonen

12 oktober

Zes op de tien woningen in Vlaanderen voldoet niet aan de energienorm. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Energie Agentschap. Nochtans vinden we het isoleren van woningen wel belangrijk. Vlamingen vinden het isoleren van huizen en bijgevolg besparen op verwarmingskosten belangrijk, maar ze doen het nog te weinig. De kosten van het renoveren zijn het belangrijkste bezwaar. Maar de bevoegde Vlaamse minister van energie Bart Tommelein (Open VLD) wijst ook op onvoldoende kennis van de premies die er zijn om te renoveren. Het verschil tussen denken en doenOm de twee jaar doet het Vlaams Energie Agentschap een enquête bij duizend Vlamingen. En dat levert merkwaardige resultaten op.

16

Kleinkinderen erven straks voordeliger van grootouders

10 oktober

De Vlaamse regering heeft vrijdag het ontwerp van decreet voor de erfenissprong goedgekeurd. Zoals eerder aangekondigd zal de regering de drempels wegwerken om een erfenis aan de kleinkinderen in plaats van aan de kinderen over te laten.Als kinderen de erfenis van hun ouders verwerpen, kan die erfenis rechtstreeks naar de kleinkinderen gaan. Vandaag bestaat echter de regel dat die kleinkinderen dan altijd minstens even veel successierechten moeten betalen als hun ouders hadden moeten betalen. Als er meer kleinkinderen dan kinderen zijn, vallen zij nochtans vaak in een lagere belastingschaal.

17

Turteltaks gaat stevig naar omlaag

6 oktober

De Vlaamse regering koos voor een Belgisch compromis in de zoektocht naar een alternatief voor de Turteltaks. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) kan dan toch uitpakken met een belangrijk akkoord over het alternatief voor de Turteltaks. Vorige week leek het water tussen de regeringspartijen nog veel te diep, zaterdag kwam er witte rook. Bourgeois spaart de details voor zijn traditionele Septemberverklaring vandaag in het Vlaams Parlement. Toch zijn de grote lijnen van het akkoord nu al duidelijk. 10 euro per jaarDe ongrondwettelijke Turteltaks van 100 euro per gezin wordt vervangen door een combinatie van kleinere bijdragen.

18

Het Vlaamse Logiesdecreet: vraag tijdig je brandveiligheidsattest aan

3 oktober

Om de veiligheid nog beter te garanderen en alle logies in Vlaanderen gelijk te behandelen, vereist het nieuwe Logiesdecreet dat élk logies beschikt over een brandveiligheidsattest vóór het open gaat. Was jouw logies aangemeld voor 1 april 2017 maar heb je nog geen brandveiligheidsattest of geldig keuringsverslag van Vinçotte? Dan heb je op erewoord verklaard dat jouw logies voldeed aan de toen geldende brandveiligheidsnormen. Dankzij de overgangsperiode heb je nog tot 1 april 2018 de tijd om jouw attest in orde te brengen. Dat klinkt misschien ver af maar je stelt je aanvraag voor een brandveiligheidsattest best niet langer uit.

19

Een op de vijf woningen wordt gekocht om te verhuren

29 september

Investeerders spelen een steeds grotere rol op de Belgische woningmarkt. Een op de vijf eengezinswoningen en appartementen die verkocht worden, komt in handen van een investeerder die niet zelf in het pand gaat wonen, maar het wil verhuren. Dat blijkt uit een onderzoek van Investr, een onlineplatform voor vastgoedinvesteerders. Als je alleen naar de verkopen van nieuwbouwpanden kijkt, wordt zelfs de helft opgekocht door investeerders. Tien jaar geleden was dat maar 10 procent.

20

Woningprijzen stijgen met 3,5%

27 september

Woningen in België zijn nog altijd waardevast. Dat blijkt uit de vastgoedindex van de FOD Economie. De prijzen lagen in het tweede kwartaal 3,5 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie bedroeg in diezelfde periode maar 1,91 procent. Voor nieuwe woningen was de prijsstijging 2,9 procent, voor bestaande woningen 3,6 procent.

21

Kraken wordt strafbaar

21 september

Kraken wordt strafbaarDe Kamercommissie Justitie heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar maakt. Met het voorstel willen de meerderheidspartijen dat de politie sneller kan optreden tegen de krakers van een bewoond huis. De tekst moet nog door de voltallige Kamer worden goedgekeurd. Het voorstel kwam in een stroomversnelling na enkele opvallende kraakgevallen in Gent. Onder meer een koppel dat een tijdje in het buitenland verbleef moest toezien hoe hun woonst was ingenomen. De politie kon niet optreden. Volgens de Gentse burgemeester Daniël Termont omdat het wettelijk kader daarvoor ontbrak.

22

Huis kopen via e-mail gaat niet

9 maart

Rechter jaagt schok door immosector: "Huis kopen via e-mail gaat niet"De verkoop van een onroerend goed kan ¬juridisch niet beklonken worden via e-mail. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Nochtans is het ¬volgens vastgoedmakelaars zeer gebruikelijk dat hun klanten op die manier onderhandelen over een bod. Volgens minister Alexander De Croo heeft de rechter gebruik gemaakt van een achterpoortje in een wet die bijna 15 jaar oud is. "Ik zal het initiatief nemen om dat achterpoortje te dichten."Wanneer koper en verkoper het per mail eens geraken over een prijs, heeft die overeenkomst geen énkele juridische waarde, zo heeft het Antwerpse hof van beroep ¬geoordeeld.

23

Wan­neer heeft u een bouw­ver­gun­ning nodig in Vlaan­de­ren?

18 maart

Tij­dens de eer­ste elf maan­den van vorig jaar wer­den in België 26.607 ver­gun­nin­gen uit­ge­reikt voor de ver­bou­wing van woon­ge­bou­wen in België. Dat zijn er bijna 5 pro­cent meer dan in de­zelf­de pe­ri­o­de in 2014. Maar voor welke ver­bou­wings­wer­ken heeft u een ver­gun­ning nodig in Vlaan­de­ren? In prin­ci­pe is voor alle wer­ken die een im­pact heb­ben op de ruim­te­lij­ke or­de­ning een ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning ver­eist.