In2go

Leuven - Aarschot - Vilvoorde

Verkooprechten: hier wordt de grens voor de rechtenvermindering met ?20.000 verhoogd

dinsdag 12 maart

Sinds 1 juni 2018 is geen sprake meer van het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI). In de plaats is er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. Bovendien heeft wie een woning koopt voor minder dan €200.000 recht op een rechtenvermindering (korting) van €5.600. Dit komt overeen met een abattement van €80.000. Voor woningen of appartementen in de Vlaamse rand of in de kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde) geldt deze korting bij een aankoopprijs tot €220.000. De verhoging van de grens met €20.000 is van toepassing op het volledige grondgebied van de opgelijste gemeentes. Dat betekent dus inclusief de deelgemeenten. Met andere woorden: van zodra een gebied een deelgemeente vormt zonder eigen gemeenteraad en dus tot het grondgebied behoort van een kernstad zullen ook woningen gelegen in die deelgemeente voor de verhoging van het grensbedrag in aanmerking komen.

Voorwaarden
Om voor de rechtenvermindering in aanmerking te komen moet de koper aan een aantal voorwaarden voldoen. In eerste instantie zijn dat de voorwaarden die zullen gelden voor het 7%-tarief:
- De koper mag niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Als de aankoop gedaan wordt door verschillende personen, mogen ze niet samen voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
- De koper moet er zich toe verbinden binnen twee jaar na de datum van de authentieke aankoopakte zijn inschrijving te nemen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning.
- Er moeten bepaalde vermeldingen opgenomen worden in de authentieke akte, waaruit blijkt dat de koper beroep wenst te doen op het 7%-tarief en de rechtenvermindering.
- Het moet gaan om een zuivere aankoop van de geheelheid van de gezinswoning.
- De aankoop mag geen bouwgrond of een daaraan gelijkgesteld onroerend goed tot voorwerp hebben. Het moet dus echt wel gaan om de gezinswoning. Vervangingsbouw is echter onder bepaalde omstandigheden wel mogelijk.